Puijon Torni

Puijon tornin korjaustyö on käynnistynyt

Puijon tornin betoniosiin kohdistuva korjaustyö on käynnistynyt telinetöillä kesäkuun alussa. Korjaustyön aikana Puijon alueen palvelut tornissa ja sen ympäristössä toimivat normaalisti.

Korjaustyöllä varmistetaan Puijon tornin betonirungon kestävyys pitkälle tulevaisuuteen. Korjaustyö ei ulotu tornin yläosan kahvila-, ravintola- tai näköalatasanteille. Piha-alueen työmaajärjestelyt vievät pienen osan työmaan käyttöön tornin vieressä, piha-alueetkin ovat siis pääosin käytössä.

Korjaus ei juuri muuta tornin ulkonäköä, väri säilyy betoninharmaana. Pintaan tulee kuitenkin yhtenäinen käsittely, joka hävittää tornissa aiemmin tehtyjen paikkakorjausten jäljet.

Remontti jatkunee lokakuulle

Ensimmäisenä vaiheena rakennetaan tornin ympärille telineet, jotka mahdollistavat varsinaisen korjaustyön tekemisen. Telineet ulottuvat noin metrin etäisyydelle tornin ulkopinnasta ja telineen ulkopintaan tulee suojakangas, joka suojaa työtä säärasituksilta ja toimii myös suojana. Tornin etupuolelle rakennetaan katettu kulkuväylä, joka mahdollistaa turvallisen kulkemisen torniin.

Korjaustyöt valmistuvat lokakuussa 2019. Tarkkaan valmistumisaikaan vaikuttavat sääolosuhteet kesän aikana sekä korjauslaajuus, joka osin määräytyy työn edetessä tehtävien mittausten perusteella.

Rakennusurakoitsijana toimii Rakennusliike Karjaluoto Oy Oulusta.